Publications

Prezentacje albumowe / katalogowe prac malarskich i graficznych – indywidualne (individual paintings’ and graphics’ albums/catalogues)

– 2022: człowieczeństwo…,  Galeria “Nautilus” w Krakowie, autorzy tekstów: Paweł Taranczewski, Grzegorz Wnęk, Małgorzata Dorna, Ad Arma; ISBN: 978-83-929960-4-0.

– 2019: No need to understand, Centrum Integracji Kulturalnej Galeria “U Jezuitów” Poznań, ISBN: 978-83-929960-3-3.

– Beata Bigaj. BUNT versus pollice verso, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,  Częstochowa 2018 (wydanie drugie zmodyfikowane, z wersją anglojęzyczną), autorzy tekstów: Jacek Waltoś (recenzja), Beata Bigaj; ISBN: 978-83-89328-60-1.

– Beata Bigaj. BUNT versus pollice verso, Scientia Plus, Kraków 2018, autorzy tekstów: Jacek Waltoś (recenzja), Beata Bigaj; ISBN: 978-83-63646-61-5;.

Beata Bigaj / Płonące niebo / malarstwo, oprac. T. Ogrodnik, Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, autor tekstu: Paweł Taranczewski, ISBN: 978-83-62088-95-9.

– małe wydania w 2018: Beata Bigaj. Portret symultaniczny. Malarstwo, BWA Sandomierz, oprac.: K. Pisarczyk, tekst w katalogu: Beata Bigaj, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2018; Beata Bigaj. Malarstwo. Dzień początku i dzień końca, Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, oprac. R. Kucab, Dębica 2018.

Beata Bigaj. Itympodobne, Kraków 2016, ISBN 978-83-929960-2-6.

– Beata Bigaj, Malarstwo, Galeria van Golik, Warszawa, 2015, teksty w katalogu: Grzegorz Wnęk, Zbigniew Pindor.

– Sub-realizm. Obrazowanie wobec człowieka, Beata Bigaj – Malarstwo, Galeria Garbary 48 Poznań, 2011, tekst w katalogu: Beata Bigaj-Zwonek, ISBN 978-83-929960-1-9.

– Beata Bigaj – Malarstwo, Galeria van Golik, Warszawa, 2010, tekst w katalogu: Zbigniew Pindor.

– Beata Bigaj – Obrazy, Kraków, 2009, ISBN 978-83-929960-0-2.

Beata Bigaj – Malarstwo/Grafika, Kraków, 2007, teksty w katalogu: Andrzej Siwek, Stanisław Rodziński, Christopher T. Terry, David Hollowell.

Publikacje popularyzatorskie/Popular science articles

 • Profesor Paweł Taranczewski – Mistrz zarażający swoją pasją uczniów i prelegentów, w: „W służbie nauce, sztuce, Kościołowi i społeczeństwu”, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021, 32-35; także: „Ignatianum” 2/2021 (27), 8-10.
 • BUNT versus pollice verso, w: “Beata Bigaj. BUNT versus pollice verso”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 2018, 81-84; także  „Beata Bigaj. BUNT versus pollice verso”, Scientia Plus, Kraków 2018, 81-85.
 • Portret symultaniczny, w: „Beata Bigaj. Portret symultaniczny. Malarstwo”, BWA Sandomierz, oprac.: K. Pisarczyk, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2018.
 • Przestrzenie figury. O malarstwie Grzegorza Wnęka, w: „Wiadomości ASP” nr 82, Kraków 2018, 96-99.
 • New Horizons in Painting. Relacja z wystawy (z: Wnęk), w: „Wiadomości ASP” nr 82, Kraków 2018, 100-102.
 • Recenzja monografii współautorskiej Przypływy, protezy, przedłużenia… Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku, w: „Perspektywy kultury” nr 17 (2/2017), 165-178.
 • Muszę czytać, bo bez tego bym umarł po prostu, Beata Bigaj rozmawia z Pawłem Taranczewskim, „Wiadomości ASP”, nr 71, Kraków 2015, 12-25.
 • Beata Bigaj-Zwonek, Paweł Taranczewski, Student wie lepiej…, http://www.deon.pl/119/art,1415,student-wie-lepiej-.html
 • Art without borders, “CyberEmpathy nr 4”, 2013, http://www.cyberempathy.com/#!issue4article7/c182x
 • Sztuka pod presją władzy. Berlińska wystawa ekspresjonistów, kokazone 3, www.kokazone.pl.
 • Wstęp do katalogu Margery Amdur The Space Between: of Vincent and Other Things, Studio 402, Philadelphia 2006.

Artykuły/Articles

Rozdziały w książkach/Chapters in books

Redakcje:

 • Sztuka – wartość – sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu, B. Bigaj-Zwonek, B. Hryszko, S. Góra, Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 404.

Artykuły naukowe:

 • The Creative Process in the Words of Polish Artists Active after WWII, „Studia Paedagogica Ignatiana” 24 4, 2021, 97-115.
 • Echa Goi w graficznych obrazach konfliktów społecznych i politycznych, „Perspektywy Kultury”, 2021, 203-220.
 • Studia anatomiczne jako temat i wyzwanie w sztuce. Historyczny zarys ilustracji anatomicznych i współczesne nawiązania, “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”, 11 (1/2020),  11–40.
 • Religious Motifs in Polish Contemporary Art Using the Crucifixion: An Outline of the Problem, “Perspektywy Kultury”, 28 (1), 149–165.
 • The Body as a Machine in the Works of Soviet Artists of the 1920s and 30s, “Kultura i Edukacja(4/2019), 138-150.
 • Nieprzewidywalny dukt pędzla. Materia a dzieło malarskie. Szkic, w: „Terra culturae. Obszary, transfery, recepcje kultury, studia oraz szkice o kulturze i historii”, red. Ł. Burkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018, 337-366.
 • Tragedia wyrażona klasyczną figurą. Motyw piety w sztuce współczesnej, w: „Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze”, red. B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2017, 335-349.
 • „Drżące bródki płaczących aniołków”: o ekspresji piętnastowiecznych obrazów dewocyjnych, w: „Sztuka – wartość – sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu”, red. B. Bigaj-Zwonek, B. Hryszko, S. Góra, Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, 2016, 149-169.
 • Zwrot figuratywny: realistyczne tendencje we współczesnym malarstwie polskim, w: „Przemiany: w kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku”, red. Stankiewicz-Kopeć, I.Kaczmarzyk, Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, 155-183.
 • W tyglu kultury zachodniej. Stosunek Józefa Mehoffera do współczesnej mu sztuki zachodniej na podstawie „Dziennika” i listów z lat 1891-1897, „Barbizon Wiśniowski”, Towarzystwo Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Wiśniowa 2015, 43-49.
 • Reklama na polu kultury, „Perspektywy kultury” nr 10/2014, 25-44.
 • Linear Perspective – from Space Illusions to Optical Delusions, “CyberEmpathy”nr 9, http://issuu.com/cyberempathy/docs/beata_bigaj_-_linear_perspective.
 • Rozległe przestrzenie realizmu, „EPISTEME” Czasopismo Naukowo-Kulturalne nr 19/2013, Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „EPISTEME”, Kraków, 131-160.
 • Czerwone zygzaki po przekątnej kartki, czyli o sposobach budowy przekazu w obrazie, w: Oblicza komunikowania wizualnego, red. R. Polak, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011, 99-137.
 • Poszukiwanie złotego środka pomiędzy kreacją a warsztatem graficznym w nauczaniu projektowania graficznego na potrzeby mediów, w:  „Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty”, red. S. Gawroński, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011, 57-86.
 • Figura i odniesienie, „Zeszyty naukowo –artystyczne”, Zeszyt 7, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2006, 165-189.