Publications

Artykuły/Articles

Reklama na polu kultury, Perspektywy kultury nr 10;

Muszę czytać, bo bez tego bym umarł po prostu, Beata Bigaj, Paweł Taranczewski, Wiadomości ASP nr 71;

W tyglu kultury zachodniej. Stosunek Józefa Mehoffera do współczesnej mu sztuki zachodniej na podstawie „Dziennika” i listów z lat 1891-1897, Barbizon Wiśniowski 2015;

Linear Perspective – from Space Illusions to Optical Delusions, CyberEmpathy nr 9, (http://issuu.com/cyberempathy/docs/beata_bigaj_-_linear_perspective);

Rozległe przestrzenie realizmu, EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne nr 19/2013;

Art without borders, CyberEmpathy nr 4, 2013, (http://www.cyberempathy.com/#!issue4article7/c182x);

Rozdziały w książkach/Chapters in books

Czerwone zygzaki po przekątnej kartki, czyli o sposobach budowy przekazu w obrazie [w:] Oblicza komunikowania wizualnego, red. Rafał Polak, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość, 2011;

Poszukiwanie złotego środka pomiędzy kreacją a warsztatem graficznym w nauczaniu projektowania graficznego na potrzeby mediów [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, red. Sławomir Gawroński, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość, 2011;

Figura i odniesienie, praca doktorska – fragmenty, Zeszyty naukowo –artystyczne, zeszyt 7, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2006;

Wstęp do katalogu Margery Amdur The Space Between: of Vincent and Other Things, Philadelphia 2006.

Prezentacje albumowe / katalogowe prac malarskich i graficznych – indywidualne (individual paintings’ and graphics’ albums/catalogues)

Beata Bigaj, Malarstwo, Galeria van Golik, Warszawa, 2015, teksty w katalogu: Grzegorz Wnęk, Zbigniew Pindor;

Sub-realizm. Obrazowanie wobec człowieka. Beata Bigaj – Malarstwo, Galeria Garbary 48 Poznań, 2011, tekst w katalogu Beata Bigaj-Zwonek, ISBN 978-83-929960-1-9;

Beata Bigaj – Malarstwo, Galeria van Golik, Warszawa, 2010, teksty w katalogu: Zbigniew Pindor;

Beata Bigaj – Obrazy, Kraków, 2009, ISBN 978-83-929960-0-2;

Beata Bigaj – Malarstwo/Grafika, Kraków, 2007, teksty w katalogu: Andrzej Siwek Barwy i odniesienia, prof. Stanisław Rodziński, prof. Christopher T. Terry, prof. David Hollowell.