Project Description

No need to understand

No need to understand

No need to understand sugeruje zwolnienie odbiorcy od konieczności rozpoznania intencji twórcy, jako iż każde dzieło może łączyć wiele konceptów i znaczeń. Jest przekazem, komunikatem, jak pisał Alain Bosquet „jest po to, by powiedzieć tysiące rzeczy”. Można je rozumieć tak, jak chciałby autor, ale chyba ciekawiej jest, kiedy pozwala na subiektywne interpretacje, na korelacje z własnymi doświadczeniami. Czasami sens dzieła tkwi w tym, co nie zostało w nim dopowiedziane i co nie daje się jednoznacznie określić, ale pozwala się odczuć,  patrząc.