Project Description

Ukłucie

Ukłucie

Ukłucie (punctum) według Rolanda Barthesa to coś, co choć czasem trudno dostrzegalne, wywołuje szczególne wrażenie u odbiorcy. U Barthesa punctum wiąże się głównie z treścią obrazu i oznacza fragment, który frapuje i potrafi zatrzymać uwagę, aczkolwiek sam w sobie nie buduje historii. Hal Foster w Powrocie Realnego odnosi punctum do konstrukcji i struktury obrazów, do pewnych zabiegów malarskich, sytuując je tym samym także w formie obrazów. Według powyższych teorii ujęcie punctum obrazu wcale nie jest jednoznaczne i może być subiektywnie interpretowane.

Pozwalam sobie punctum-ukłuciem nazwać coś, co może nieuchwytne i nienazwane, ale decyduje o początku obrazu opartego na koneksjach z rzeczywistością. To coś, co wbija się w pamięć przy oglądaniu mniej lub bardziej codziennych sytuacji. Ukłucie, które powraca i natrętnie domaga się zobrazowania. Codzienność na moich obrazach nie jest jednoznaczna, bo w większości nie są one odbiciem, przywołaniem, konkretnej sceny. Ale „coś” z mojej rzeczywistości jest początkiem obrazu i wywołuje potrzebę odwzorowania.