Project Description

Raskolnikow i muchy

Raskolnikow i muchy

Cykl Raskolnikow i muchy nawiązuje do dzieła Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara, i odnosi się do egzystencjalnych refleksji zawartych w dramacie, a poprzez nie do kondycji współczesnego człowieka. Raskolnikow zmaga się z uporczywymi myślami – poczuciem winy i próbą usprawiedliwiania zbrodni wyższymi racjami, i właśnie takie elementy dzieła są bliskie moim zainteresowaniom warunkami ludzkich wyborów. Cykl ten nawiązuje do wcześniejszych wystaw związanych z projektem Bunt versus pollice verso. Prace z Buntu… pokazywane na wystawach od 2018 roku, miały wspólny mianownik – odnosiły się do różnych, czasem przeciwstawnych reakcji w obliczu wyzwania, jakim jest mniej lub bardziej znaczące zaangażowanie się, a część obrazów dotyczyła również katastrof wojennych. Mucha w cyklu związanym hasłem Raskolnikow jest symbolem czegoś niepokojącego, zatruwającego myśli.