Opinie i recenzje/Reviews

 

Teksty w katalogach i folderach / The texts in catalogs and folders:

 

- Zbigniew Pindor,Wprowadzenie [w:] Beata Bigaj – Malarstwo, Galeria van Golik, Warszawa 2010,

- prof. Stanisław Rodziński, Wprowadzenie [w:] Beata Bigaj, Malarstwo/Grafika, Kraków 2007, pol/eng

- dr Andrzej Siwek, Barwy i odniesienia. Malarstwo Beaty Bigaj [w:] Beata Bigaj, Malarstwo/Grafika, Kraków 2007

po polsku / in Polish
tłumaczenie na angielski / English translation

 - professor Christopher T. Terry [w:] Beata Bigaj, Malarstwo/Grafika, Kraków 2007, pol/eng

 - professor David Hollowell [w:] Beata Bigaj, Malarstwo/Grafika, Kraków 2007

po polsku / in Polish
tłumaczenie na angielski / English translation